رئيس اداره مرتع اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان مازندران-نوشهر امسال از تعلیف حدود 360 هزار واحد دامي در سطح 197 هزار هكتار از مراتع غرب مازندران خبر داد .

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، كيوان وريچ كاظمي افزود: از اين تعداد 65 درصد دام سبك (گوسفند) و 35 درصد دام سنگين (گاو) را شامل مي شود . 

وی  با اشاره به آغاز فصل تعليف دام در مراتع گفت: دام ها در مراتع ييلاقي غرب مازندارن از 90 تا 120 روز تعليف مي كنند كه از اواسط خرداد ماه تا پايان شهريور ادامه دارد . 

كاظمي از دامداران مراتع خواست ضمن رعايت فصل چرا و ضوابط و مفاد قانوني مندرج در پروانه چرا زمان ورود دام به مراتع كه نقش عمده و اساسي در ثبات و پايداري حيات و بقاي مراتع دارد ، در نظر داشته باشند .

رئيس اداره مرتع اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان مازندران-نوشهر همچنين با اعلام اينكه فقط پنج درصد دامداران مراتع از سوخت هاي فسيلي چون نفت، گاز و نفت گاز به منظور پخت و پز مواد لبني خود استفاده مي كنند، از دامداران خواست با تغيير شيوه پخت از هيزم به مواد فسيلي در اين طرح شركت كنند. 

وی در عين حال تصريح كرد: در اين زمينه اعتباري پيش بيني نشده است و در صورت تخصيص اعتبار لازم آمادگي همكاري با دامداران مراتع را داريم .

هم اكنون دامداران مراتع اشكورات رامسر در دامسراهاي خود از سوخت فسيلي اسنفاده مي كنند .

رئيس اداره مرتع اداره كل منابع طبيعي نوشهرافزود: در حال حاضر سه هزار و 480 دامدار و بهره بردار در مراتع غرب مازندران حضور دارند كه دامداران قانوني و ذيحق شناخته مي شوند .